onsdag 24. desember 2008

Hønene vant mot landbruksdepartementetLandbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Fra og med 1. januar 2012 blir tradisjonelle bur for høner forbudt over hele EU- og EØS-området. Norge omfattes av forbudet, og planen har derfor lenge vært å avvikle de aller verste, nakne burene innen fristen. Datoen for avvikling er fastslått i forskrift om hold av høns og kalkun, og næringen har kjent til dette i flere år. Det burde derfor ikke være noen overraskelse for dem at det må investeres i nye driftsløsninger for hønene.

Men i 2008 skiftet Landrbruks- og matdepartementet mening. I forbindelse med jordbruksavtale fastslo departementet, godt skjult mellom budsjettforslag og andre utredninger, at forbudet skulle bli utsatt. Forbudet skulle, i følge departementet, dermed tre i kraft først 31. desember 2012. Norske høner skulle altså sitte innesperret i nakne bur ett år lenger enn alle andre europeiske høner!

Les mer her.

Ingen kommentarer: