tirsdag 24. mars 2009

Ny dyrevelferdslov vedtatt

Dyrs egenverdi lovfestes, men den nye loven svekker dyrs rettsvern på flere andre punkter. Næringskomitéen har inngitt sin innstilling til ny dyrevelferdslov, og i realiteten er dermed loven vedtatt.

I gjeldende dyrevelferdslov er forsøk på dyremishandling straffbart. Også uaktsom dyremishandling kan straffes. Med den nye loven blir forsøk på dyremishandling tillatt. Det betyr at en person som for eksempel forsøker å pine et dyr, men mislykkes, ikke kan straffes for det.....


Les mer om den nye loven her.

tirsdag 3. mars 2009

Øko-slipp


Onsdag 4.mars lanserer Nortura hele 24 økologiske produkter, under sitt økologiske merke Norgården.
Dette betyr at forbrukerne nå får et helt annet utvalg av økologiske kjøttvarer å velge mellom enn en har hatt til nå, så dette en gledens dag, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Nå er det opp til dagligvarebransjen å synliggjøre produktene og få varene ut i butikk.Det vil komme mer av disse produktene:


Mer info her og her.

Salget av økologisk kjøtt til forbruker har økt med 122% de siste 12 månedene.