onsdag 20. januar 2010

SPCA - nå kommer det dyrepoliti i Norge!


Det er nå startet et arbeid med å etablere SPCA Norge.
SPCA Norge er en "ikke politisk" organisasjon som ikke vil bruke ressurser på politisk arbeid.
Alle våre innsamlede penger og fokus går direkte til å hjelpe hjemløse og mishandlede dyr.

Dette skriver dem på sin side:

"SPCA ble etablert i 1824. SPCA er i dag representert i 123 land verden over.

SPCA Norge er etablert og vi har med oss 185 års erfaring i å redde dyr.

Nå skal vi bygge krisemottak som skal ta i mot alle hjemløse og mishandlede dyr.

Vi skal gi de trygghet, dyrlegehjelp og masse omsorg og kjærlighet.

SPCA Norge er en ren frivillig organisasjon. Vi mottar ingen økonomisk støtte fra kommune eller stat.

Er du en dyrevenn og ønsker å hjelpe dyr ved å gi en donasjon,

kan du betrygge deg på at alle donasjoner som kommer til oss brukes direkte på å hjelpe dyr.

Det er ingen i SPCA Norge som mottar penger m.m.

Alle her arbeider fordi de ønsker å hjelpe dyr. Vi gir trygghet, omsorg og kjærlighet til dyrene,

og sørger for at de får hjelp av dyrlege og at våre dyrepleiere yter sitt beste, alltid!

Vi gir dyrene en ny sjanse i livet."

Ønsker du å gi en donasjon kan du sende en mail til oss: post@spca-norge.no

-------------------------------------------------------------------------

Det er også opprettet en gruppe på facebook.


lørdag 2. januar 2010

Ny dyrevelferdslov fra 01.januar 2010


I følge denne nye dyreloven må enhver som oppdager vanskjøtsel og/eller dyremishandling, melde fra til myndighetene.
I den nye loven innføres også 16-årsgrense for kjøp av kjæledyr og forbud mot sex med dyr.
I tillegg sier den noe om at dem som har ansvaret for dyr skal ha den nødvendige kompetanse.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier i en pressemelding at det kan bli aktuelt med kurs eller andre kompoetansehevdingstilta.

Les mer i vg.no

Les hele loven her.

Det gjenstår jo å se om dette bare er "fine ord" eller om myndighetene nå klarer å gjøre noe for å bedre dyrs levekår. For eksempel, hvem skal ha ansvaret for å håndheve loven og se etter at den fungerer i praksis??