tirsdag 24. mars 2009

Ny dyrevelferdslov vedtatt

Dyrs egenverdi lovfestes, men den nye loven svekker dyrs rettsvern på flere andre punkter. Næringskomitéen har inngitt sin innstilling til ny dyrevelferdslov, og i realiteten er dermed loven vedtatt.

I gjeldende dyrevelferdslov er forsøk på dyremishandling straffbart. Også uaktsom dyremishandling kan straffes. Med den nye loven blir forsøk på dyremishandling tillatt. Det betyr at en person som for eksempel forsøker å pine et dyr, men mislykkes, ikke kan straffes for det.....


Les mer om den nye loven her.

Ingen kommentarer: