mandag 6. april 2009

SelslaktRussland sier nei til norsk-sponset selslakt

Norske skattebetaleres penger har i flere år gått til et prosjekt for å sette igang selfangst i Russland - på tross av at mange russere er kritiske til selfangst. Den norske firmaet Rieber har vært pådriver. Nå setter Russland ned foten og freder alle selunger opp til ett år.

Med den nye loven som bare er få dager gammel, slås beina under Riebers planer om å kunne bruke russiske selunger til pelsproduksjon.

NOAH mener at det er på tide for den norske regjeringen å innse at det ikke er verken etisk eller økonomisk forsvarlig å agitere for nedsalktingen av seler, og at dette nå må bli et tilbakelagt kapittel også for Norge.

Les mer her.

Ingen kommentarer: