torsdag 8. januar 2009

Barn, dyr og vold


Man bør ta barns mobbing og plaging av dyr på alvor. Det er bevist at barn som ofte plager og mishandler dyr, blir utøvere av vold mot mennesker når de blir eldre.


Fra en artikkel:

En nyhetsartikkel publisert i Newsweek i år 2000, hadde tittelen "Why the young kill". Artikkelen informerte bl.a. om at det er dobbelt så mange barn og ungdommer som begår drap i dag enn på midten av 1980-tallet.

Iflg. American Psychological Assosiation vil gjennomsnittsbarnet se minst 8.000 mord på TV - i tillegg til mer enn 100.000 andre former for vold. Alt dette innen det året barnet forlater grunnskolen.

En studie utført i 1995 av University of Pennsylvania Annenberg School for Communications, fant ut at i tegnefilmene som blir vist på TV lørdag morgen innholder 12 ganger så mange scener med vold mot dyr, fremfor positive scener med dyr.

Mennesker som mishandler dyr stopper sjelden der. Iflg. Psychologists for the Ethical Treatment of Animals, er dyr mishandlet i hele 88% av familier som også mishandler barna.

Linken mellom dyremishandling og vold mot mennesker er dessverre vel dokumentert. Seriemordere som Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, "Son of Sam" David Berkowitz, "The Boston Strangler" Alberg deSalvo, og andre grove kriminelle, begynte alle sine morderiske karrierer ved å mishandle dyr.

Dyremishandling utført av barn og ungdom, har blitt et nøyaktig måleparameter for fremtidig voldsutøvelse av de samme personene.

Tenk på dette: Det har blitt bekreftet at de unge guttene som utførte de såkalte "skoleskytingene" i USA de seneste årene, har alle mishandlet dyr før de vendte sine våpen mot sine medelever og lærere.

Iflg. Doris Day Animal League's publikasjon "The violent connection", en studie av 36 massemordere intervjuet i 1970-årene utført av FBI, innrømmet 46% av massemorderne å ha torturert dyr både i ung og voksen alder.

Videre står det også i "The violent connection" at i en 1985-studie av agressive og ikke-agressive innsatte i føderale fengsel, sier 25% av de agressive insatte at de har mishandlet dyr i minst 5 tilfeller i barndommen. Ingen av de ikke-agressive som ble intervjuet i denne studien rapporterte noen tilfeller av dyremishandling i sin barndom.

I 1987 la American Psychiatric Association "dyremishandling" til kriteriene for diagnosen "conduct disorder". Siden den gang, har mange av statene i USA revidert deres forskrifter om dyrevern, slik at retten har autorisasjon til å idømme behandling for personer som blir dømt for dyremishandling.

Ingen kommentarer: