torsdag 30. juli 2009

Mattilsynet sier NEI til elefanter på sirkus!!!


GOD NYHET:

Mattilsynet anbefaler ENDELIG at elefanter ikke lengre skal være
tillatt på Norske sirkus!!!


NOAH skriver:
"Mattilsynet har nå laget en "positivliste" over hvilke dyr som skal være tillatt på sirkus, mer enn 5 år etter at den ble først lovet. Elefant-forbud er endelig foreslått, men desverre har de valgt å inkludere dyr på en liste som ideelt skulle vært helt blank.Selv om det er en seier at elefanter blir tatt av listen over dyr som kan brukes, er det fortsatt mange andre dyr på listen. Det er også foreslått en overgangstid på 5 år for elefantene. Formålet med forskriften er ifølge Mattilsynet å "sikre at bare dyrearter som er egnet ut fra hensynet til dyrevelferd blir brukt på sirkus".

NOAH har vært i kontakt med Mattilsynet og fått beskjed om at høringen om bl.a. elefantforbud meget snart vil bli sendt ut. Når dyr i sirkus nå er politisk aktuelt, håper NOAH at politikerne velger å være fremtidsrettet istedenfor bakstreversk:

- Vi har allerede vunnet kampen i forhold til dyr som zebra, sjøløve og andre eksotiske arter – disse vil slippe å være i norske sirkus heretter. NOAH forventer at elefanter vil slippe å brukes i norske sirkus, slik Mattilsynet anbefaler - og at politikerne velger dyrevelferd fremfor blidgjøring av sirkusdirektører, og dropper overgangstid. Men NOAH ønsker at også såkalte tamdyr skal slippe å reduseres til underholdningsobjekter. Bolivia har nylig innført forbud mot bruk av alle dyrearter på sirkus - hvorfor skal Norge være dårligere? Også nordmenn bør kunne more seg mer over godt artisteri enn over misbruk av dyr, sier Siri Martinsen."


Zebra, sjøløve og kenguru blir fra neste år forbudt på norske sirkus, nå gjenstår resten av dyrene:

PETA filmet nylig med skjult kamera, på et sirkus i USA, der elefanter og tigre utsettes for vold. Se film her.

NOAH filmet bruk av elefantkrok og pisk på en elefant på sirkus Merano. Se film her.


Disse dyrene og fuglene er mattilsynet positive til at kan være på sirkus:

Pattedyr

Storfe,
Svin
Sau og geit,
Dromedar,
Kamel,
Lama, Lama glama og alpakka Vicugna pacos. Ikke guanaco Lama guanicoe og vicüna Vicugna vicugna
Kanin, vanlige tamkaniner
Hest, tamformer
Muldyr
Mulesel
Esel, tamformer
Hund, vanlige tamformer Canis familiaris
Katt, vanlige tamkatter

Fugler

Høne, kun rene tamformer av høne
Kalkun
Påfugl
Struts
Emu Dromaius novaehollandiae
Nandu Rhea americana
Gås, rene tamformer av arten Anser anser
And, rene tamformer av arten Anas platyrhyncho, moskusand
Tamdue (artistduer, brevduer) av arten Colomba livia domestica
Store papegøyefuglerav artene araer, kakaduer og grå jaco

Ingen kommentarer: